top of page

FAQ

  • Mitä työnohjaus on?
    Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Työnohjaajan ja ryhmän avulla voi jäsentää tunteita, ajatuksia, kokemuksia ja kysymyksiä, jotka liittyvät omaan työhön, työrooliin, työyhteisöön tai työssäjaksamiseen. Työnohjausta hyödynnetään erityisesti henkisesti haastavaa työtä sisältävillä aloilla sekä esimerkiksi johdon ja esimiesten ammatillisen kasvun välineenä.
  • Mitä on NLP?
    NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on John Grinderin ja Richard Branderin alunperin 1970-luvulla kehitämä ajattelutapa ja toimintamalli, jota voi hyödyntää oman hyvinvoinnin lisäämisessä. Sen kautta voi työstää omia haitallisia uskomus- ja ajatusmalleja sellaiseen muotoon, että ne eivät enää rajoita elämää vaan ennemminkin avaavat uusia ovia. Lisäksi sen avulla voi parantaa omia vuorovaikutustaitoja, ymmärtää itseä ja muita paremmin. Sanotaan, että ihminen elää suurimman osan elämästään päänsä sisässä, joten siitä kannattaa tehdä mukava paikka olla. NLP auttaaa juuri tässä. NLP perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, informaatio- ja systeemiteoriaan. Isoista sanoista huolimatta se on hyvin yksinkertaista: ikäänkuin ikuinen taitoperinne, joka on meissä jokaisessa unohtuneena. NLP:n kautta voi saada nämä tärkeät taidot takaisin omaan käyttöönsä.
  • Mitä ratkaisukeskeisyys tarkoittaa?
    Kuuluisa filosofi Epiktetos on sanonut: "Ihmisiä eivät muserra asiat tai tapahtumat vaan heidän uskomuksensa niistä." Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa jokainen ihminen nähdään oman elämänsä parhaana asiantuntijana, jolla on kaikki eväät selvitä vaikeistakin elämän eteen heittävistä haasteista. Välillä sitä kuitenkin tarvitsee apua nähdäkseen omat voimavaransa ja tukea, että uskaltaa taas uskoa itseensä. Inhimillisissä ongelmissa ei välttämättä tarvitse edes tietää, mistä ne johtuvat voidakseen löytää uusia, toimivampia ajattelu- ja käyttäytymismalleja. "Se, mihin kiinnitämme huomiomme, kasvaa." Siksi usein onkin tärkeää huomata onnistumiset ja keskittyä myönteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita vaikeiden asioiden kieltämistä, vaikeudet ovat hedelmällinen maasto kasvulle ja kehitykselle. Voimme oppia säätämään niitä laseja, joiden läpi maailmaa katsomme. Vaikka emme voisikaan muuttaa itse asiaa, voimme oppia suhtautumaan siihen eri tavalla. Silloin mikään ei ole muuttunut, mutta yht'äkkiä kaikki on tosin.
bottom of page